Gevels Isolcom

De gevel vormt in de meeste gevallen het grootste contact met de buitenlucht. Het goed isoleren van de gevels zal daarom zeker bijdragen aan de energiebesparing.

Bij het isoleren van de gevels kunt u denken aan:

  • Spouwmuurisolatie
  • Buitengevelisolatie
  • Voorzetwanden
  • Nieuw buitenblad

Spouwmuurisolatie is vrijwel de minst ingrijpende maatregel. Indien uw spouw geschikt is nemen de werkzaamheden vaak niet meer dan 1 dag in beslag en zult u de isolatiewaarde direct merken.

Bij het aanbrengen van buitenisolatie zult u moeten denken aan bijvoorbeeld EPS dat aan de buitengevel wordt bevestigd en vervolgens wordt afgewerkt. Deze afwerking kan bestaan uit bijvoorbeeld een stuclaag maar ook uit een afwerking van plaatmateriaal, zink etc.

Voorzetwanden worden vaak toegepast indien er geen mogelijkheden zijn voor buitengevelisolatie. Nadeel hiervan is dat de binnenruimte kleiner word door de isolatie en wand.

De meest rigoureuze maatregel is wel het verwijderen van het buitenblad en vervolgens isolatie aan te brengen. Vervolgens wordt er een nieuw buitenblad gemetseld. Deze maatregel wordt vaak genomen indien er reeds een grondige renovatie is gepland.

Verder kan er gedacht worden aan een nieuwe systeemwand aan de buitenzijde. Op deze manier wordt de woning geheel voorzien van een prefab buitengevel. We trekken de woning als het ware een extra jas aan. De wanden worden fabrieksmatig gemaakt incl. de kozijnen en soms zelfs het ventilatiesysteem. Door de prefab methode wordt de montage in een zeer korte tijd uitgevoerd.